Zoeken naar dan als

dan als
 
als / dan VRT-Taalnet.
Voor velen is dan zelfs een sjibbolet voor correct Nederlands. Wie moeilijkheden op dit gebied wil vermijden, kan zich daarom beter van het gebruik van ongelijkheid-aanduidend als waar op zichzelf beschouwd geen enkel bezwaar tegen bestaat onthouden." Groter als / dan Taaladvies.net.
Niets anders als / dan.
Volgens de traditionele schoolregels is dan correct als er bij een vergelijking een ongelijkheid geconstateerd wordt: na een vergrotende trap en na de woorden ander en anders komt dan. Het voegwoord als is in deze gevallen niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar en kan daarom beter vermeden worden.
Dan / als driemaal zo groot.
Hoewel groter als door velen niet meer wordt afgekeurd, is groter dan nog steeds verzorgder, zeker in de schrijftaal. Als er bij een vergelijking een gelijkheid geconstateerd wordt, is als correct. Na zoveel, even, zo en zozeer volgt als even groot als, drie keer zoveel als.
als / dan taaltelefoon.be. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Dan wordt ook gebruikt na niets en niemand als het woord anders er niet achter staat, maar er wel bij gedacht kan worden. Dan heeft in dat geval de betekenis behalve. In gesproken taal wordt vaak als gebruikt in plaats van dan.
Ezelsbruggetje voor de ALS-Dan regel.
Eerst als en DAN dan. Als iets het 1 overtreft is het altijd DAN en niet ALS. Bijv: Ik ben beter jij. Dat overtreft, dus is het DAN. Ik ben net zo goed jij. Dat is niet overtreffend, dus is het ALS.
Beter spellen dan of als.
Twijfelwoorden dan of als. Wat is het verschil tussen dan en als? Als je twee dingen A en B vergelijkt en je wilt het verschil beschrijven, gebruik je vaak de vergrotende trap of bijvoorbeeld anders om het verschil te beschrijven.
Schooltv: Clipphanger Wanneer gebruik je dan en als? Schooltv: Clipphanger Wanneer gebruik je dan en als?
Dan gebruik je om een verschil aan te geven, als gebruik je in een vergelijking met zo of even: Grietje is even blond als Hans, maar Hans is langer dan Grietje. Sneller, hoger, sterker: dat zijn allemaal voorbeelden van de vergrotende trap.
Dan of als: wanneer gebruik je het? Educatie en School: Taal.
Vaak is het de vraag of het groter dan of groter als is. Daarnaast zijn andere combinaties met dan en als vaak ook lastig, bijvoorbeeld dan mij of dan ik. Groter dan of groter als. Even groot dan of even groot als.

Contacteer ons