Resultaten voor dan als

dan als
 
Groter als / dan.
Toch zijn combinaties zoals groter als, liever als, anders als niet voor iedereen aanvaardbaar. In verzorgde spreek en schrijftaal is het aan te raden om groter dan, liever dan, anders dan enzovoort te gebruiken. Dan / als driemaal zo groot.
dan als Taaluilen.
Ik ben groter als Piet. Ik ben groter dan Piet. Dan of als? Het is lastig te onthouden: wanneer moet het dan zijn, en wanneer als? Ik heb er zelf ook moeite mee. Voor ik het weet, heb ik het al fout gedaan En ik ben niet de enige.
Dan of als: wanneer gebruik je het? Educatie en School: Taal.
Vaak is het de vraag of het groter dan of groter als is. Daarnaast zijn andere combinaties met dan en als vaak ook lastig, bijvoorbeeld dan mij of dan ik. Groter dan of groter als. Even groot dan of even groot als.
Dan / als driemaal zo groot.
Hoewel groter als door velen niet meer wordt afgekeurd, is groter dan nog steeds verzorgder, zeker in de schrijftaal. Als er bij een vergelijking een gelijkheid geconstateerd wordt, is als correct. Na zoveel, even, zo en zozeer volgt als even groot als, drie keer zoveel als.
Ezelsbruggetje voor de ALS-Dan regel.
Wat is een ezelsbruggetje? Je bent hier: Home Nederlands ezelsbrug voor de Als-Dan regel. ezelsbrug voor de Als-Dan regel. Eerst als en DAN dan. Als iets het 1 overtreft is het altijd DAN en niet ALS. Bijv: Ik ben beter jij.
als / dan taaltelefoon.be. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
De combinaties met dan drukken een ongelijkheid uit, die met als een gelijkheid. Dan wordt ook gebruikt na niets en niemand als het woord anders er niet achter staat, maar er wel bij gedacht kan worden. Dan heeft in dat geval de betekenis behalve.
Beter spellen dan of als.
Twijfelwoorden dan of als. Wat is het verschil tussen dan en als? Als je twee dingen A en B vergelijkt en je wilt het verschil beschrijven, gebruik je vaak de vergrotende trap of bijvoorbeeld anders om het verschil te beschrijven.
als / dan VRT-Taalnet.
Voor velen is dan zelfs een sjibbolet voor correct Nederlands. Wie moeilijkheden op dit gebied wil vermijden, kan zich daarom beter van het gebruik van ongelijkheid-aanduidend als waar op zichzelf beschouwd geen enkel bezwaar tegen bestaat onthouden." Groter als / dan Taaladvies.net.
dan / als Genootschap Onze Taal Onze Taal.
Veel mensen hebben het ezelsbruggetje geleerd dat dan gebruikt wordt bij ongelijkheid, en als bij gelijkheid. Dat klopt meestal wel, maar dit ezelsbruggetje kan leiden tot fouten als Suriname is vier keer zo groot dan Nederland, omdat het daar immers om een ongelijkheid gaat.
Nederlands Als of dan?
Blog Taalfouten top-13 Als of dan? Als of dan? Wanneer gebruik je als en wanneer gebruik je dan? Je gebruikt als wanneer twee of meer zaken gelijk zijn aan elkaar.: Petra is net zo groot als Linda. de lengte van Petra en Linda zijn gelijk aan elkaar.

Contacteer ons